کشتی

به گزارش ورزشیها، فدراسیون کشتی کشورمان در سال گذشته موفق شده است مبلغ 38 میلیارد و 500 میلیون تومان درآمد داشته باشد که این رشد چشمگیری نسبت به سالهای پیش بوده است و یک رکورد محسوب می شود.

این رقم در حالی به دست آمده است که همکاری بانک پاسارگاد با فدراسیون کشتی در سال گذشته به پایان رسیده بوده است و این رکورد بدون کمک اسپانسر بدست آمده است.

پیش از این بیشترین میزان درآمد فدراسیون کشتی به سال 97 مربوط می شد که با کمک اسپانسر رقم 31 میلیارد و 500 میلیون تومان بود. این رقم یک سال بعد یعنی در سال 98 به 38 میلیارد و 500 میلیون تومان رسید که این رقم بدون کمک اسپانسر است.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دوری سرمربی تیم ملی از یکجا نشینی!

سولسشر: ما شگفت انگیز بودیم.

author
نویسنده :

محمد امین کریمی

تکنسین فناوری اطلاعات و ارتباطات با 12 سال سابقه ورزش در رشته تکواندو!